For alle henvendelser angående Innsikt Holding AS, kontakt: 

Knut Øversjøen
Styreformann/Daglig leder

knut@innsiktholding.no
+47 908 60 619

Knut Øversjøen jobber i dag som aktiv privat investor, og er både daglig leder og styreformann i de største porteføljeselskapene han er engasjert i.  Han har lang industriell erfaring fra en rekke ulike industrier både som styreformann/styremedlem og ulike lederposisjoner.

Ett utvalg av tidligere/nåværende erfaringer er: Finansdirektør i Hafslund, Umoe og PGS, Ceo i Kverneland og Relacom gruppen og styreformann i Innsikt Holding m/datterselskaper, Scandec Systemer og Sønnico. I tillegg har han vært/er styremedlem i Spond, Asetek, Reinertsen, REC og Sparebank 1 Midt Norge.