• Innsikt Holding AS er et industrielt investeringsselskap med hovedfokus på å utvikle entreprenørselskaper innen definerte nisjer.
  • Våre porteføljeselskaper driver med effektiv prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter
  • Tjenester som tilbys er repeterbare slik at gjennomføringen kan industrialiseres på en effektiv måte.
  • Innsikt Holding AS har ambisjoner om å vokse både organisk og ved ytterligere oppkjøp enten i eksisterende verdikjede eller nye nisjer som treffer investeringskriteriene innenfor entreprenørbransjen

  • Eierskap: Det er ett uttalt ønske å ha med både grundere og ledende ansatte som aktive og deltagende eiere i selskapene.
  • Eksisterende porteføljeselskaper: Sans Bygg (100% eierskap), Trygg VVS (100% eierskap), Trygg Elektro (65% Eierskap) og Floor Invest (50% eierskap). Floor Invest eier 100% av Oslo Tapet og Gulvbelegg og Byggbelegg Elvestad.

STYRET:

Knut Øversjøen
Styreformann/Daglig leder

knut@innsiktholding.no
+47 908 60 619

Tor Bjærum
Styremedlem

tor@sansbygg.no
+47 904 75 000

Roger Vågsand
Styremedlem

roger@sansbygg.no
+47 904 15 000​

Øyvind Fanebust
Styremedlem

oyvind@sansbygg.no
+47 904 50 000

Roy Myklebust
Styremedlem

roy.myklebust@melesio.no
+47 480 16 045

Petter Bjertnæs
Styremedlem 

petter.bjertnes@melesio.no
+47 900 37 437