• Innsikt Holding AS er et industrielt investeringsselskap med hovedfokus på å utvikle entreprenørselskaper innen definerte nisjer.
  • Våre porteføljeselskaper driver med effektiv prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter
  • Tjenester som tilbys er repeterbare slik at gjennomføringen kan industrialiseres på en effektiv måte.
  • Innsikt Holding AS har ambisjoner om å vokse både organisk og ved ytterligere oppkjøp enten i eksisterende verdikjede eller nye nisjer som treffer investeringskriteriene innenfor entreprenørbransjen

  • Eierskap: Det er ett uttalt ønske å ha med både grundere og ledende ansatte som aktive og deltagende eiere i selskapene.
  • Eksisterende porteføljeselskaper: Sans Bygg (100% eierskap), Trygg VVS (100% eierskap), Trygg Elektro (100% Eierskap) og Floor Invest (100% eierskap). Floor Invest eier 100% av Oslo Tapet og Gulvbelegg og Byggbelegg Elvestad. Solid Rørfornying AS (100%) og Øystein Tvedt AS (50%). 

STYRET:

Styret i Innsikt Holding AS består av:
Henrik Knudtzon, Gaute Gillebo, Arild Engh, Roy Myklebust og Knut Øversjøen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn. Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.